Keramiske fliser fra Aurora Verksted

I forbindelse med sitt masterprosjekt ved OsloMet har vår kollega, Hege Gimle, utviklet keramiske fliser i samarbeid med arbeidstakere på Aurora Verksted. Fra medio juli kan du se og bestille flisene fra vår butikk RESPEKT/aurora på Majorstuen i Oslo!

Keramiske fliser produsert på Aurora Verksted

Gjennom sitt masterprosjekt "Sosialt entreprenørskap, designkompetanse for bærekraftig utvikling - en casestudie" har Hege Gimle brukt sin arbeidsplass, Aurora Verksted, som utgangspunkt for å undersøke hvordan sosialt entreprenørskap og designkompetanse kan bidra til bærekraftig utvikling. 

Prosjektet presenterer tre pilarene innen bærekraftig utvikling - sosiale forhold, økonomi og miljø. Disse målene er knyttet til tre av FNs bærekraftmål, 4. God utdanning, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon. 

Aurora Verksted er fundamentert på sosial bærekraft og jobber for at alle mennesker med og uten funksjonshemming skal ha en inkluderende og viktig jobb. Et meningsfullt arbeid gir grunnlag for utdanning og mulighet til personlig utvikling, samt påvirkningskraft over eget liv.

Økonomisk bærekraft handler om å bruke menneskelige- og materielle ressurser ansvarlig. Aurora Verksted praktiserer sirkulær økonomi, der verdiene bedriften skaper reinvesteres i bedriften og bidrar til stabile og varige arbeidsplasser. Denne måten å drive på har gjort at Aurora Verksted har vært i drift i 33 år og gir i dag et tilbud om arbeid til ca. 100 mennesker.

 Samarbeid med arbeidstakere på Aurora Verksted

Bærekraft innen miljø handler om å tenke ansvarlig rundt forbruk og produksjon. Aurora Verksted arbeider med kunst, design og produksjon av håndverksprodukter med en bevist og kritisk holdning til hvordan produkter produseres og hvilken innvirkning dette har på miljøet. Det innebærer valg av rene og gjenvinnbare materialer, fokus på lokal produksjon med høy kvalitet og et design som gir produktene en lang levetid.

Vi har gledet oss lenge til å kunne levere keramiske fliser - følg med i sosiale medier for nærmere informasjon om når de er i butikk!