Om oss

Aurora Verksted setter mennesket i fokus – hva kan vi få til om vi fokuserer på det friske i oss og samarbeider? Ingen kan alt, alle kan noe og sammen får vi til det meste!

Stiftelsen Aurora Verksted ble etablert i 1987, etter en tid som tjenestested i Bærum kommune ble det sosiale kooperativet dannet i 2001 ledet av gründer Trine Dreyer.

Fra starten var målet å utvikle, og ta i bruk, nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handlet om å danne nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller, og om å samarbeide på nye måter.

a

Aurora Verksted er et sosialt entreprenørskap som arbeider ut fra tre verdier
Kjærlighet – Kreativitet – Ansvar
a
a

I dag er vi et fellesskap for mennesker med funksjonsvariasjoner. Vi mener at alle mennesker kan ha en meningsfull og viktig jobb. Aurora Verksted er drevet av fagfolk med et mangfold av kunnskap og interesser som kanaliserer dette inn i arbeidet med mennesker, kunst, design og håndverk.

Aurora Verksted yter tjenester til kommunene i nærområde og til NAV. Vi har kontrakt om arbeidssenterplasser for Bærum kommune, og dagsenterplasser for Oslo kommune.

Vi har en stor egenproduksjon i lokaler på Haslum i Bærum. Der produserer vi keramikk, tekstil, klær, papir, grafikk og maleri. I tillegg samarbeider Aurora Verksted med Thao og APG i Vietnam. Thao er en familiebedrift som gir arbeid til kvinner i nærmiljøet og leverer produkter i lin og silke til Aurora Verksted. APG er vår søsterbedrift som produserer våre bomullsprodukter.

RESPEKT/aurora er vår butikk på Majorstuen i Oslo hvor respekt for mennesker og miljø står i fokus. For oss er RESPEKT/aurora vårt ansikt utad. I tillegg bidrar butikken til verdiskaping for produktene vi designer og arbeidet som gjøres på Aurora Verksted.

a

Vi verdsetter tidløs design, god kvalitet og rene materialer og arbeider i tre dimensjoner innenfor bærekraftig utvikling: miljø – økonomi – sosiale forhold
a
a