Om oss

Aurora Verksted setter mennesket i fokus – hva kan vi få til om vi fokuserer på det friske i oss og samarbeider? Ingen kan alt, alle kan noe og sammen får vi til det meste!

Vi er et felleskap for mennesker med funksjonsvariasjoner. Vi mener at alle mennesker kan ha en meningsfull og viktig jobb. Aurora Verksted er drevet av fagfolk innen design, kunst, håndverk og helsefag. Alt som produseres hos oss er designet og utviklet med tanke på egenskapene og ferdighetene til folk som jobber hos oss. 

Aurora Verksted er et sosialt entreprenørskap som arbeider ut fra tre verdier
Kjærlighet – Kreativitet – Ansvar
 

Vi holder til i store lokaler på Haslum i Bærum. Her produserer vi klær, strikk, vev, tepper, keramikk og bilder. I tillegg samarbeider Aurora Verksted med Thao i Vietnam - en familiebedrift som gir arbeid til kvinner i nærmiljøet og med Sorste i Romania - en konfeksjonsfabrikk med fokus på å gi alle en mulighet i arbeidslivet. 

Stiftelsen Aurora Verksted ble etablert i 1987, etter en tid som tjenestested i Bærum kommune ble det sosiale kooperativet dannet i 2001 ledet av gründer Trine Dreyer. Fra starten var målet å utvikle, og ta i bruk, nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handlet om å danne nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller, og om å samarbeide på nye måter. 

Aurora Verksted yter i dag tjenester til kommunene i nærområde og til NAV. Vi har kontrakt om arbeidssenterplasser for Bærum kommune, og dagsenterplasser for Oslo kommune.

Aurora Verksted Butikk er vår butikk på Majorstuen i Oslo hvor respekt for mennesker og miljø står i fokus. Butikken er vårt ansikt utad, og bidrar til verdiskaping for produktene vi designer og arbeidet som gjøres hver dag på Aurora Verksted.

Vi verdsetter tidløs design, god kvalitet og rene materialer og arbeider i tre dimensjoner innenfor bærekraftig utvikling: Miljø – økonomi – sosiale forhold
a