Aurora Verksted; Kjærlighet, kreativitet og ansvar

Denne artikkelen ble først publisert i Greenhouse.eco 28. oktober 2021.

I romslige, lyse lokaler like utenfor Oslo arbeider i underkant av 100 mennesker - fordelt på fem verksteder - hver dag med noe som kalles kollektiv kunst. Kollektiv kunst handler om at alle involverte bidrar til helheten, og at hvert bidrag er unikt. 

Aurora Verksted ble grunnlagt i 1987, med et utgangspunkt og ønske om at alle mennesker kan ha en meningsfull og viktig jobb. Målet var å utvikle, og ta i bruk, nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handlet om å danne nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller, og om å samarbeide på nye måter. I dag er Aurora Verksted et sosialt entreprenørskap, organisert som et personaleid, ideelt samvirke. Et fellesskap for mennesker med og uten funksjonshemming som designer, utvikler og produserer håndverksprodukter av høy kvalitet. Aurora Verksted selger produktene i egen butikk, Respekt/Aurora, sentralt på Majorstuen i Oslo. 

Keramiske fliser utviklet i et samarbeid mellom Hege Gimle og arbeidstakere på Aurora Verksted

En bedrift forut for sin tid

Aurora Verksted startet sin virksomhet for over 30 år siden - i en tid hvor få snakket om, eller var opptatt av ordet bærekraft. Siden oppstarten har Aurora Verksted  jobbet i tre dimensjoner innenfor bærekraftig utvikling: Miljø - økonomi - sosiale forhold.

Hege Gimle er keramiker på Aurora Verksted, og undersøker gjennom avhandlingen sin ved OsloMet (link) hvordan sosialt entreprenørskap og designkompetanse kan bidra til en bærekraftig utvikling. Hege forklarer hvordan miljø, økonomi og sosiale forhold er implementert i forretningsmodellen for å sikre bærekraftige prosesser; “Aurora Verksted er fundamentert på sosial bærekraft og jobber for at alle mennesker, med og uten funksjonshemming, skal ha en inkluderende og viktig jobb. Et meningsfullt arbeid gir grunnlag for utdanning og mulighet til personlig utvikling, samt påvirkningskraft over eget liv. Økonomisk bærekraft handler om å bruke menneskelige og materielle ressurser ansvarlig. Aurora Verksted praktiserer sirkulær økonomi, dvs. at verdiene bedriften skaper reinvesteres i bedriften og bidrar til stabile og varige arbeidsplasser. Bærekraft innen miljø handler om å tenke ansvarlig rundt forbruk og produksjon. Aurora Verksted arbeider med kunst og design av håndverksprodukter med en bevisst og kritisk holdning til produksjon, og hvilken innvirkning dette har på miljøet. Det innebærer valg av rene og gjenvinnbare materialer, fokus på lokal produksjon av høy kvalitet og et design som gir produktene en lang levetid.”

Aurora Verksted lager knyttetepper i garn av 100% norsk ull fra Hillesvåg Ullvarefabrikk 

Designprosess utenom det vanlige

Den sirkulære tankegangen manifesteres i håndteringen av materialer i det praktiske arbeidet. Alle verkstedene strekker seg etter å gjenvinne så mye som mulig av avfall og feil fra produksjonen. Dette har resultert i produkter som mosaikkfat, hvor knust porselen blir bearbeidet, malt og satt sammen på nytt. Et annet eksempel er knytte-teppene. Dette produktet så dagen lys da det oppstod et behov for å ta i bruk restegarn fra produksjon av strikkede plagg.

Designsjef på Aurora Verksted, Anne Gro Fjeldheim, har over 30 års erfaring fra kommersiell moteindustri. Hun forklarer at designprosessen er annerledes på Aurora; "Aurora Verksted tilrettelegger arbeidsplasser, det betyr at alt som designes hos oss er utviklet på bakgrunn av egenskapene og mulighetene hos hver enkelt arbeidstaker. For oss er dette en begrensing som skaper uendelig med muligheter som vi drar nytte av og jobber bevisst med hver dag.”

Produksjon av støpte skåler i porselen

Vekst i en forsvarlig skala

I tillegg til en stor egenproduksjon på verkstedet i Bærum har Aurora Verksted tradisjon for å samarbeide med produsenter i utlandet, og jobber med flere “søsterbedrifter” i Vietnam. Den ene drevet av Thao, en ung kvinnelig gründer som gir kvinner i nærmiljøet arbeid, muligheter og økonomisk selvstendighet. I 2015 utviklet Anne Gro, i samarbeid med Aurora Verksted, merkevaren Studio Re-, som leverer tidløse dresser produsert av overskuddsmateriale fra større produksjoner. Kolleksjonene til Studio Re-  er sesongløse og gir deg muligheten til å bygge en garderobe med lang levetid, basert på komfort og fleksibilitet.  

Siden 2015 har Aurora Verksted  vokst inn i en ny rolle. Gründer og utviklingssjef, Trine Dreyer forklarer; “Vi produserer nå produkter i materialer som Harris Tweed og Liberty bomull på verkstedet, med en kvalitet på det sømtekniske som  vi bare kunne ha drømt om for noen år tilbake. På sikt er målet å ansette flere i rene produksjonstillinger for på den måten å bli en større aktør innen lokal og norsk produksjon”

I dag er Aurora Verksted tro mot sin visjon om tverrfaglighet og samarbeid. Dette gjenspeiles i det brede nedslagsfeltet bedriften har i fagmiljøer innen helse, design og kunst. Likevel er det viktigste arbeidet på Aurora Verksted å gi mennesker, som ellers hadde stått på utsiden av det ordinære arbeidslivet, mulighet til å bidra som voksne arbeidstakere og skape noe av verdi. Vi skaper produkter av høy kvalitet, som vi er stolte av, og som har en plass i andre folks liv - forhåpentligvis i generasjoner.