Tekstilverksted

På tekstilverkstedet arbeider vi med flere ulike uttrykk og prosesser i Aurora produksjonen. Vi syr deler av sesongens kolleksjon, knyter tepper, broderer og vever.


Vi vektlegger høy kvalitet og utførelse på alt vi produserer. Målet er å skape varige produkter som du kan bruke år etter år. Vår arbeidsmodell gir alle mulighet til å bidra med den kunnskap og det talentet den enkelte har, enten det er en liten del eller en stor del av prosessen.

Vi bruker arbeid som metode og tilrettelegger for den enkeltes ferdigheter, slik utvikles og designes nye produkter.  

Arbeid i et av våre tekstilverksted 


Noen av våre produkter 

Arbeid i veven