Grafisk Verksted


Det kunstneriske særpreget hos hver enkelt arbeidstaker skal komme til uttrykk gjennom hele den skapende prosessen, fra inspirasjon til ferdig produkt. På det grafiske verkstedet jobber vi i dynamikken mellom den enkeltes- og kollegaene sine uttrykk.

Inspirasjon er en viktig del av Aurora Verksted sin metode. Hvert år har vi et nytt tema og i år utforsker vi "skogen" i form av natur, eventyr og visuelle fortellinger. Vi bruker billedlige tolkninger, samt taktile og sanselige tilnærminger for å utforske temaet. 

Fra en dag i grafisk verksted

 På grafisk verksted arbeider vi med flere typer billedlige uttrykk som maleri, tegning og trykk. Vi jobber med farger og komposisjon - på papir, lerret og tekstil. Dette er et verksted med stor grad av spontan, intuitiv og kreativ utfoldelse. Vi har en tanke om at det grafiske verksteder er et sted man kan komme innom for å teste idéer og ha mulighet til å utfolde seg kreativt og fritt. Frihetsfølelsen som kan oppstå når man får gjøre uten å planlegge er et sentralt element på grafisk verksted.

Alle produktene vi lager her er et resultat av samarbeid og den enkeltes kunstneriske uttrykk. Kollektiv kunst er en sentral metode på grafisk verksted. Arbeidslederen tilrettelegger prosessen slik at hver enkelt arbeidstaker får mulighet til å utvikle sitt eget potensiale og uttrykk, samtidig som alle er en del av en helhet i sluttresultatet.

Gjennom samarbeid vil vi tilrettelegge for personlig vekst samtidig som vi skaper eierskap, stolthet og motivasjon. Arbeid og kreativ utfoldelse er identitetsskapende - det handler om å gjøre ting man ikke tror man kan. Ved å fokusere på det friske i mennesket og styrke det, muliggjøres nettopp dette.

Under arbeid

 

Ferdige malerier