Aurora Verksted

Arbeidstaker hos Aurora Verksted

Hvis du har uføretrygd som inntektssikring og trenger tilrettelagt arbeidsplass, enten det er på grunn av fysisk funksjonshemming, psykisk utviklingshemming og/eller psykiske helseproblemer, kan du kanskje være vår nye kollega. Vi tilbyr dagsenterplasser for Oslo kommune og arbeidssenterplasser for Bærum kommune. Vi kan også tilby plass etter avtale med andre kommuner. Hvis du kunne tenke deg å arbeide med kunst og håndverksproduksjon, eller matlaging i kantine, kan du, eller dine pårørende, ta kontakt med Pål for en samtale om muligheter. Vi gir all opplæring, så det er ikke viktig med spesiell utdanning. Vi har arbeid som innhold i en fargerik og variert hverdag, men ingen produktivitetskrav.

Send en mail til Pål Stensen, driftssjef for Aurora Verksted SA.
Mail adr: pal@aurora-verksted.no 

 

Deltager på Studio Aurora

Studio Aurora tilbyr individuelle avtaler i forbindelse med NAV-løp, for korte eller lengre perioder, vi kaller det «før, under og etter NAV». Dette kan være praksis, del av utdanning, vi har noen i VTAO løp og lignende. Hvis det er av interesse, må du eller dere snakke med Elisabeth hos oss og få drøftet muligheter. I tillegg til arbeid i tekstil produksjon på Studio, kan vi legge til rette for arbeid i kantine, driftsoppgaver, omsorgsarbeid og produksjon på keramikkverksted eller maling/grafisk/papir verksted.

Send en mail til Elisabeth Arntzen, leder for Studio Aurora.
Mail adr: elisabeth@aurora-verksted.no

 

Arbeidsleder hos Aurora Verksted

Hvis du har en helse og/eller sosia-faglig utdanning, pedagogisk utdanning, eller utdanning fra kunst/design/håndverksfag, og liker å kombinere arbeid med kreativitet og omsorg, kan det tenkes du kunne vært vår kollega. Vi arbeider i tverrfaglige team og har både stort ansvar og stor frihet i hverdagen vår. Synes du sosialt entreprenørskap er spennende og kunne tenke deg en fremtid i vårt sosiale og ideelle samvirke, for kort eller lengre tid, ta gjerne kontakt med Trine for en samtale om muligheter.

Til info: Vi har for tiden ingen ledige stillinger.